Om Fonden

 

Fonden forventer at kunne uddele 5-6 mio. kr. om året i de næste ti år

Efter at Fionia Fond ikke længere i praksis kunne opfylde det gamle formål at virke til gavn for banken af samme navn, har fonden afventet myndighedernes godkendelse af nye vedtægter, som bl.a. indebærer en ny formålsparagraf.

Selv om forslaget til nye vedtægter blev indleveret til myndighederne allerede i oktober 2009, har man først i maj 2011 modtaget den endelige godkendelse, som nu er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ændringerne betyder bl.a., at formålet er ændret til, at fondens formue fremover kan anvendes til almennyttige og velgørende formål, ligesom fonden har mulighed for at foretage en bred vifte af investeringer. En del af fondens midler er allerede bundet i unoterede aktier, som har haft til formål at støtte forskellige erhvervsmæssige og kulturelle formål. Den udvidede formålsparagraf betyder, at fonden nu har fuld frihed til at støtte almennyttige formål.

Fonden afvikles over ti år

Da en række af fondens midler er placeret i unoterede aktier, som ikke giver et løbende afkast, og da renten som bekendt er meget lav, ville en aktivitet, som skulle baseres på afkastet af fondskapitalen, blive meget begrænset og delvis opslugt af den nødvendige administration. Derfor er det lykkedes af få godkendt, at fonden, der har en kapital på ca. 50 mio. kr., må afvikles over de næste ti år, med henblik på at der kan udloddes i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. om året. Det betyder faktisk, at fonden kommer tilbage på det aktivitetsniveau, som var gældende, før Fionia Bank A/S kom i vanskeligheder.


Fondens formål

Fondens formål har hidtil været at støtte større projekter, der fremmer den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling primært på Fyn og i Trekantområdet.

Fionia Fond har ønsket at deltage aktivt både i regionens og lokalområdernes udvikling.

Samarbejde om støtte af større projekter
Fonden har ydet støtte sammen med andre store fonde, virksomheder eller offentlige instanser. Fonden yder dog ikke støtte til opgaver, der naturligt hører ind under det offentlige.

Fionia Fond støtter

  • sport og events
  • kunst og kultur
  • sociale aktiviteter og miljø.

Fondens historie
Fonden blev etableret i 1991, da Amtssparekassen blev omdannet til aktieselskab. Det var et lovkrav, at der ved omdannelse af sparekassen til aktieselskab skulle etableres en erhvervsdrivende fond. Fonden fik til formål at videreføre Amtssparekassens virksomhed gennem Amtssparekassen Fyn A/S.

Da Amtssparekassen i 2004 skiftede navn til Fionia Bank blev fondens navn ændret til Fionia Banks Aktiefond. I august 2007 blev Fionia Banks Aktiefond omdøbt til Fionia Fond.