Ansøgning

 

Ansøgning om tildeling af støtte fra Fionia Fond sker ved udfyldelse af standardansøgningsskema og sendes via samme side.

Du er meget velkommen til at medsende uddybende information i form af bilag via ansøgningsskemaet.

 

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er 1/5 2019, kl 12, for ansøgninger som ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde, som afholdes 28/5 2019.
Bemærk at hvis du ikke har hørt fra Fioniafond, pr 10/6 2019, betyder det at du har fået afslag på din ansøgning.

 

 

 

Hvem behandler ansøgningen?

Ansøgningerne bliver behandlet af Fionia Fonds bestyrelse, efter indstilling af Fondsdirektør Knud Gether

 

 

 

Beløbsstørrelse

Der er som udgangspunkt ikke nogen øvre grænse.

 

 

 

Samarbejde om støtte af større projekter

Fonden yder gerne støtte sammen med andre fonde, virksomheder eller offentlige instanser.

 

 

 

Hvem kan ansøge?

Der kan ansøges til ethvert projekt; dog ikke studierelaterede projekter

Fondens formue anvendes til almennyttige og velgørende formål alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Endvidere kan fonden udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller anden kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art samt pantebreve, fast ejendom eller lignende

 

 

 

Fionia Fond støtter

  • sport og events
  • kunst og kultur
  • sociale aktiviteter og miljø